Hexeringen soppforening

En sopp- og nyttevekstforening som dekker kommunene Stange, Løten, Hamar og Ringsaker.

Ingen kommende arrangement