Soppkontroll i Kvennstugua

Praktisk info

Dato: 01.09.19

Tidspunkt: 13:00 - 14:00

Adresse: 2330 Vallset, Norge

Sted: Kvennstugua, Vallset

Forening: Hexeringen soppforening, Hamar

Region: Innlandet

Hva skjer på soppkontroll?

Ledere

Heidi Støen

heistoen@bbnett.no

Karen Inger Sletten

97763739

ki.sletten@gmail.com