Soppkontroll Tingvoldtorget i Stange

Praktisk info

Dato: 08.09.19

Tidspunkt: 13:00 - 15:00

Sted: Tingvoldtorget i Stange

Forening: Hexeringen soppforening, Hamar

Region: Innlandet

Hva skjer på soppkontroll?

Ledere