Artsjakt i Bjørgedalen naturreservat

Praktisk info

Dato: 05.06.22

Tidspunkt: 10:00 - 16:00

Adresse: Bjørgekrysset, Ringsaker, Norge

Forening: Hexeringen soppforening, Hamar

Region: Innlandet

Pris fra: Gratis

Arrangementet er stengt for påmelding

Vi drar på tur for å kartlegge alle typer vekster, sopp, trær, insekter, fugler og dyr i Bjørgedalen naturreservat.

I samarbeid med sopp- og nyttevekstforeningene i Elverum, Lillehammer og Gjøvik, arrangerer Hexeringen er spennende kartleggingstur i Bjørgedalen. Vi forsøker å finne så mange arter som mulig av alle slag, og vil ha med fagfolk som kan hjelpe til med artsbestemmelser.

Bjørgedalen er et særeget landskap med verdifulle geologiske forekomster, og med kravfulle vegetasjonstyper som lågurtgranskog, alm-lindeskog og gråor-heggeskog. Den utgjøres av et gjel, som gir et særegent landskapsbilde. Samtidig betyr det at det kan oppleves vanskelig å ta seg fram i, og gode støvler anbefales!

Ta med mat og drikke, og forbered deg på å bruke hele dagen på spennende skattejakt!

 

Oppmøtedetaljer

Vi parkerer der Bjørgegutua tar av fra Bjørgedalsvegen (Fv 60).